Welkom bij de Stichting Beelden Koningin Juliana en Prins Bernhard.

 

De stichting Beelden Koningin Juliana en Prins Bernhard werd in 2006 opgericht door de Baarnse ingezetene Wim Velthuizen. Het statutaire doel was het realiseren van beelden van het vorstelijk paar in de voortuin van paleis Soestdijk.

De opdracht aan de kunstenaar was: levensgroot, levensecht en in de kracht van hun leven. De beelden zullen er aan blijven herinneren dat paleis Soestdijk de residentie van Nederlands was tijdens de regeringperiode van Hare Majesteit Koningin Juliana. Veel kunstenaars gaven aan deze beelden te willen maken. De beelden, uiteindelijk vervaardigd door Kees Verkade, geven het paleis een cultuur historische meerwaarde. Tevens maakte Kees Verkade een kleine, gelimiteerde serie miniaturen, waarvan Koningin Beatrix er één ontving..

Op 19 mei 2009 werden de beelden onthuld door Hare Majesteit Koningin Beatrix, die op paleis Soestdijk opgroeide. Direct na de onthulling zijn de beelden overgedragen aan de Directeur Generaal van de Rijksgebouwendienst, de heer P. Jägers. Deze zegde toe de beelden ‘als een goed huisvader’ te zullen beheren. Door deze overdracht, vergezeld van een contract, is de zorg voor de beelden tot in lengte van jaren gegarandeerd. De Staat is immers eigenaar van het paleis en het erbij behorende park.

In de sokkel van de beelden is een kokertje geplaatst met de logo’s en namen van de sponsors. Tevens bevindt zich in het kokertje een korte, handgeschreven, persoonlijke boodschap van beeldhouwer Kees Verkade en van de voorzitter van de stichting, Wim Velthuizen. Of en door wie dit kokertje ooit gevonden zal worden, ligt in de schoot der toekomst verborgen.

Van de gebeurtenissen is, in beperkte oplage, een herinneringsboekje in kleur vervaardigd, waarvan drukkerij Bakker te Baarn de kosten droeg.

Met de site www.beeldensoestdijk.nl hield de stichting sinds de oprichting belangstellenden op de hoogte. De site is gratis ter beschikking gesteld door Inter-IT uit Soest. De stichting hoopt dat de site nog vele jaren informatie aan belangstellenden zal blijven verstrekken.

Het stichtingsbestuur wil hierbij alle sponsors bedanken voor hun bijdragen. De dank gaat ook uit naar een ieder die op enigerlei wijze heeft bijgedragen aan het bereiken van de statutaire doelstelling. De sympathie, die het stichtingsbestuur in de afgelopen jaren mocht ontvangen, geeft aan dat het werk door velen gewaardeerd werd.

De statutaire doelstelling bereikt zijnde, is de stichting eind 2010 opgeheven. De stichting stond ingeschreven onder dossiernummer 32120322 bij de Kamer van Koophandel voor Gooi- en Eemland.

Het bestuur