Onthullingstoespraak

 

Toespraak van Wim Velthuizen, voorzitter SBJB bij de onthulling op 19 -05-2009

Majesteit, excellentie, zeer geachte genodigden en ook u, dames en heren, jongens en meisjes achter de hekken, hartelijk welkom op deze bijzondere dag.

Ook u, dames en heren van de pers, welkom. U brengt deze gebeurtenissen over aan allen die hier nu niet aanwezig zijn.

Vanmiddag worden de beelden onthuld van Koningin Juliana en Prins Bernhard in de tuin die hen zo lief was en voor het paleis dat hun woning was en, Majesteit, ook Uw woning.

Van 1948 tot 1980 was dit paleis de Residentie van Nederland, Hier op Soestdijk kregen tal van buitenlandse staatshoofden een hartelijk welkom. Waar wij thans staan, in de voortuin van het paleis, namen in de loop der jaren duizenden deel aan de defilÚs op koninginnedag.

Die defilÚs vormen, ook voor de miljoenen die het op de TV meebeleefden, nog steeds een onuitwisbare herinnering. Een herinnering, welke door deze beelden weer tastbaar wordt gemaakt.

Het is uit respect en genegenheid voor het Oranjehuis, dat ik in 2006 het plan opvatte voor levensgrote, goedgelijkende beelden in het 100ste geboortejaar van Koningin Juliana. Ondanks de recessie is de stichting Beelden Koningin Juliana en Prins Bernhard is er in geslaagd dit te realiseren. Dat danken wij - voor wat betreft de sponsoring - met name aan mensen als de heer Legro, oud-directeur van een Nederlandse Luchtvaartmaatschappij. Zonder hem hadden wij er nu nog niet gestaan!

In 2008 konden wij een keuze maken uit de verschillende bekwame Nederlandse en buitenlandse kunstenaars die zich inmiddels hadden aangemeld. Onze keus viel op de nationaal en internationaal bekende kunstenaar, de heer Kees Verkade. Zoals u straks zult zien maakte hij de beelden iets meer dan levensgroot. Anders zouden zij te iel worden voor dit park.

In de afgelopen jaren hebben wij prettig mogen samenwerken met de heer Altenburg, directeur van paleis Soestdijk. En nu, de laatste maanden bij de voorbereidingen van de onthulling ook met heer De Savornin Lohman en mevrouw Korpelshoek van de Stichting Openstelling Paleis Soestdijk. Onze dank geldt vanzelfsprekend eveneens hun medewerkers en iedereen die op enige wijze heeft meegeholpen om de plannen van de stichting te verwezenlijken. Dank ook aan de bestuursleden van de Stichting, die mij steunden om mijn plannen door te zetten: vice-voorzitter, de heer Orlandini, secretaris mevrouw Dercksen en penningmeester de heer Brink.

Deze plannen culmineren thans in de onthulling van de beelden. Zij geven het paleis niet alleen een cultuurhistorische meerwaarde, maar geven het sinds 2004 verlaten gebouw ook een menselijk gezicht.

Zoals het verleden de basis is voor het heden, zo is het heden de basis voor de toekomst. Ik spreek de wens uit dat de beelden in lengte van jaren mogen laten zien wie in de twintigste eeuw paleis Soestdijk bewoonden. Beelden die er aan herinneren wat het Huis van Oranje voor ons betekende en nog betekent.

De band van Nederland met Oranje werd in het verleden sterk benadrukt in tijden van oorlog en tegenspoed. Hierbij gaan mijn gedachten uit naar Willem van Oranje en zijn broers in de 16e eeuw, en naar Stadhouder Willem II, die een belangrijke rol speelde in de slag bij Waterloo in 1815 - waaraan de gedenknaald ons nog herinnert - en ook naar de rol van Koningin Wilhelmina en Prins Bernhard in de tweede wereldoorlog. Zeer recent hebben wij nog mogen ervaren hoe sterk die band is.

Het Baarnse orkest Crescendo o.l.v. de heer Kramer speelde zojuist de Prinses Juliana Feestmars, die 100 jaar geleden ter gelegenheid van haar geboorte werd gecomponeerd door de heer Hazelbroek.

Majesteit, het is mij een voorrecht U nu te mogen uitnodigen om de beelden van Uw ouders te onthullen in de voortuin van Uw ouderlijk huis.

Vervolg na de onthulling:

Paleis Soestdijk met park is staatseigendom. Voor de continu´teit draagt de Stichting Beelden Koningin Juliana en Prins Bernhard de beelden en ook de zorg ervoor over aan de Rijksgebouwendienst. Mag ik de directeur-generaal de heer Jńgers, verzoeken naar voren te komen.

Mijnheer Jńgers, in de afgelopen jaren van voorbereiding op deze onthulling heb ik respect gekregen voor de wijze waarop door uw dienst met paleis Soestdijk wordt omgegaan. Het is dan ook met vertrouwen dat ik u hierbij het overdrachtscontract en daarmee de beelden aanbied.


Foto: Roeland de Bruyn

Hiermee zijn wij gekomen aan het eind van de plechtigheid in de voortuin. U allen, ook aan de Amsterdamsestraatweg, en de pers die deze bijzondere gebeurtenis verslaat voor allen die hier vanmiddag niet bij waren: hartelijk dank voor uw enthousiaste aanwezigheid. Ik heb uw belangstelling zeer gewaardeerd.

Majesteit en genodigden mag ik u vragen mij te volgen naar de Oranjerie?