Contact

 

De stichting is weliswaar eind 2010 opgeheven, maar mocht u echter behoefte hebben aan verder informatie, dan kunt u zich wenden tot de oud-voorzitter van de Stichting Beelden Koningin Juliana en Prins Bernhard.

Zie pagina Het Bestuur.