Het Bestuur

Het bestuur van de thans opgeheven stichting, dat de statutaire doelstelling verwezenlijkt heeft, bestond uit:

Voorzitter

W.A (Wim) Velthuizen
Dovenetelhof 25
3742 EG Baarn
Tel. 035-5415593
E-mail: wim.velthuizen@beeldensoestdijk.nl / w.a.velthuizen@casema.nl

Vice-voorzitter

Drs. S. (Sergio) Orlandini

Secretaris

Drs. A.W.T (Annemiek) Dercksen

Penningmeester

H.G (Hermen) Brink

Alle stukken betreffende de stichting worden gedurende tot 2015 bewaard door de voorzitter.