Nieuwe belastingregels Algemeen Nut Beogende Instellingen

 
Op 1 januari 2008 zijn voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) de belastingregels veranderd op het gebied van:
 • schenking
 • successie
 • aftrek van giften (inkomsten- en vennootschapsbelasting)

Alleen de instellingen die de Belastingdienst heeft aangewezen als een ANBI kunnen dan gebruikmaken van de fiscale voordelen.

Wat is een ANBI?

Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling die als zodanig door de Belastingdienst is aangewezen.

Wat zijn de fiscale voordelen voor een ANBI?

 • Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.
 • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.
 • Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).
 • Voor verdere informatie zie www.belastingdienst.nl

  De Stichting Beelden Koningin Juliana en Prins Bernhard
  is sinds 1 januari 2008 als ANBI erkend.